Energie a studie » Průkazy energetické náročnosti budov

Nabízíme Vám zpracování  Průkazu energetické náročnosti budovy v krátkém čase a za příznivých finančních podmínek. Na základě našeho oprávnění  (odkaz ke stažení) provedeme nejen vlastní průkaz, ale navrhneme Vám i možnosti, jak energetickou náročnost budovy snížit.

Charakteristika průkazu energetické náročnosti a povinnost jeho zpracování

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a, podobně jako energetický štítek spotřebiče, řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti. Průkaz energetické náročnosti budovy lze zpracovat pro jakoukoliv budovu. Od 1. 1. 2009 je povinný pro všechny nově stavěné budovy (včetně např. rodinných domů) a pro rekonstrukce větších budov. Užitečný však může být i v dalších případech - například při prodeji, koupi či pronájmu budov.

Požadavky na energetickou náročnost budov upravuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 177/2006 Sb.) a vyhláška č. 148/2007 Sb. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je podle tohoto zákona od 1. 1. 2009 povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit je průkazem energetické náročnosti budovy při :

  1. výstavbě nových budov
  2. při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost
  3. při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a.) nebo b.)

Průkaz nesmí být starší 10 let a musí být přiložen stavebnímu úřadu při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Provozovatelé budov určených pro poskytování služeb veřejnosti, tedy budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2 mají povinnost umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí veškeré energie potřebné pro provoz budovy, tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a na osvětlení. Posuzovanou budovu zařadí do jedné ze sedmi tříd (A až G) od "mimořádně úsporné" (A) až po "mimořádně nehospodárnou" (G). Požadavky na energetickou náročnost budovy splňují budovy zařazené do tříd A až C. Budovy s vyšší energetickou náročností jsou považovány za nevyhovující.

Třída energetické náročnosti budovy

Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budov

A

Mimořádně úsporná

Průkaz energetické náročnosti budov

B

Úsporná

C

Vyhovující

D

Nevyhovující

E

Nehospodárná

F

Velmi nehospodárná

G

Mimořádně nehospodárná

Zpracovatel průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu budovy musí být přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov

MPO efekt - Energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu Webdesign: dkLAB

Začátek webu | Kontakty | Mapa webu

©2009 IR Inspections, s.r.o, všechna práva vyhrazena.

Energetické konzultační a informační středisko Energetické konzultační a informační středisko
Poradenství pro veřejnost:
PO, ST / 13 - 17 hod