Program Zelená úsporám

Dotační program „Zelená úsporám“ je zaměřen na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporuje pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Zpracujeme pro Vás kompletní dokumentaci pro podání žádosti dotačního programu „Zelená Úsporám“ na státní fond životního prostředí. V případě, že si nejste jisti zda-li na dotaci dosáhnete, provedeme pro vás předběžné posouzení a případný návrh opatření v návaznosti na získání dotace „Zelená úsporám“

Oblasti podpory

  • A. Úspora energie na vytápění
  • B. Výstavba v pasivním energetickém standardu
  • C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
  • D. Dotační bonus

 A. Úspora energie na vytápění

V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie).

V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření - výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd. Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší.

V případě celkového zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů, a zároveň snížení potřeby energie na vytápění o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů respektive 30 kWh/m2 u bytových domů), získá vyšší dotaci.

Výše dotační podpory u rodinného domu

A.1

Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 70 kWh/m2

1 550 Kč / m2

A.1

Celkové zateplení, dosažení měrné roční potreby tepla na vytápění 40 kWh/m2

2 200 Kč / m2

A.2

Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 %

650 Kč / m2

A.2

Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 %

850 Kč / m2

Výše dotační podpory u bytového domu

A.1

Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2

1050 Kč / m2

A.1

Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2

1500 Kč / m2

A.2

Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 %

450 Kč / m2

A.2

Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 %

600 Kč / m2

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, podmínkou pro přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů respektive 15 kWh/m2 u bytových domů.

Výše dotační podpory u rodinného domu

B

RD v pasivním standardu

250 000 Kč

Výše dotační podpory u bytového domu

B

BD v pasivním standardu

150 000 Kč / b.j.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.

Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto  zdrojů v novostavbách.

V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Podmínkou pro získání podpory při výměně neekologického zdroje vytápění za zdroj na biomasu je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů. Nejvyšší částkou podporuje program Zelená úsporám instalaci kotlů na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, nižší částkou pak instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží a instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže. Stejnou částkou program Zelená úsporám podporuje

Výše dotační podpory u rodinného domu

C.1

Zdroj na biomasu s rucní dodávkou paliva bez akumulacní nádrže

50 000 Kč

C.1/C.2

Zdroj na biomasu s rucní dodávkou paliva a s akumulacní nádrží o požadovaném objemu

80 000 Kč

C.1/C.2

Zdroj na biomasu se samocinnou dodávkou paliva

95 000 Kč

C.1/C.2

Tepelné cerpadlo zeme–voda, voda–voda

75 000 Kč

C.1/C.2

Tepelné cerpadlo vzduch–voda

50 000 Kč

C.3

Solárne-termické kolektory, pouze príprava teplé vody

55 000 Kč

C.3

Solárne-termické kolektory, príprava teplé vody i pritápení

80 000 Kč

Výše dotační podpory u bytového domu

C.1/C.2

Zdroj na biomasu

25 000 Kč / b.j.

C.1/C.2

Tepelné cerpadlo zeme–voda, voda–voda

20000 Kč / b.j.

C.1/C.2

Tepelné cerpadlo vzduch–voda

15000 Kč / b.j.

C.3

Solárne-termické kolektory, pouze příprava teplé vody

25000 Kč / b.j.

C.3

Solárne-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápení

35000 Kč / b.j.

D. Dotační bonus

Žadatele, který provede vybranou kombinaci opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem. Podmínkou pro získání dotačního bonusu je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

Výše dotační podpory u rodinného domu

D

Dotacní bonus pri kombinaci vybraných opatrení u RD

20 000 Kč

Výše dotační podpory u bytového domu

D

Dotacní bonus pri kombinaci vybraných opatrení u RD

50000 Kč / BD

MPO efekt - Energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu Webdesign: dkLAB

Začátek webu | Kontakty | Mapa webu

©2009 IR Inspections, s.r.o, všechna práva vyhrazena.

Energetické konzultační a informační středisko Energetické konzultační a informační středisko
Poradenství pro veřejnost:
PO, ST / 13 - 17 hod